Posts tagged Tīkla mārketings

Tīkla mārketings


Tīkla mārketings

Tīkla mārketings ( arī daudzpakāpju mārketings, MLM (multilevel marketing)) – preču un pakalpojumu realizācijas koncepcija, kas balstīta uz neatkarīgu pārdošanas aģentu (distributoru) tīkla izveidi. Katram neatkarīgajam pārdošanas aģentam ir tiesības piesaistīt partnerus. MLM iesaistīto pārdošanas aģentu ienākumus veido komisijas nauda par realizētajiem produktiem un bonusi – papildus atalgojums, kas atkarīgs no partneru grupas pārdošanas apjomiem.

Pārdošanas aģentus dažādās kompānijās mēdz saukt atšķirīgi – par partneriem, neatkarīgiem biznesa īpašniekiem, konsultantiem, pārdošanas konsultantiem, neatkarīgiem aģentiem utml.

MLM ietvaros mazumtirdzniecība tiek realizēta apejot veikalus, pārdošanas aģentiem nodibinot tiešu kontaktu ar potenciālo pircēju un saņemot komisijas naudu par pārdoto produkciju.

Darbības princips

Jo ilgāk cilvēks dabojas MLM biznesā, jo vairāk viņam ir klientu un jo lielāki ir viņa ienākumi. Ar laiku bizness sāk strādāt cilvēka labā. MLM svarīgs ir nevis klientu skaits, bet gan piesaistīto partneru (referāļu) skaits.

Tīkla mārketinga pievilcība

Darbs MLM kompānijā var šķist pievilcīgs tiem, kam nepieciešami papildus ienākumi vai arī tiem, kas nevar atļauties strādāt pēc noteikta grafika. Tiešās tirdzniecības asociācijas (The Direct Selling Association, USA) veikts pētījums liecina, ka 90% no MLM nodarbinātajiem ar pārdošanu nodarbojas mazāk par 30 stundām nedēļā, bet 50% – mazāk par 10 stundām nedēļā.

Iesācējiem MLM pievilcīgu padara tas, ka, uzsākot savu biznesu, nav nepieciešams liels finansiāls ieguldījums. Tomēr ar vienu vien vēlēšanos kļūt par veiksmīgu uzņēmēju nepietiek, sasniegumi iespējami vien ar lielu darbu.

Pašas MLM kompānijas par šāda veida biznesa priekšrocībām uzskata :

–         tiešā tirdzniecība ļauj ekonomēt uz reklāmas un tirdzniecības vietas uzturēšanas rēķina

–         noiets, kas balstīts uz sava produkta unikalitātes reklāmu, var būt efektīvāks, nekā vairumtirdzniecība veikaliem, kas pārpildīti ar analogiem produktiem

–         kompānijai ir iespēja izskolot noteiktam brendam lojālu klientu

–         kompānija var atļauties pārdoto apjomu pieaugumu stimulēt ar nozīmīgām komisijas naudām pārdošanas aģentiem.

MLM ļauj cilvēkam pašam izvēlēties izaugsmes tempus, ienākumu līmeni, darba grafiku, sadarbības partnerus. Īpašas nozīmes nav arī vecumam, izglītībai, tautībai, finansu statusam. Nozīme ir tikai uzcītībai, mērķtiecībai un mākai iegūtās zināšanas pielietot praksē. Bez tam MLM veicina sociālo izaugsmi, jo biznesa pamatā ir komunikācija ar cilvēkiem. Daudzas kompānijas organizē pašizaugsmes treniņus un regulāri publiski uzteic savu darbinieku sasniegumus.

Kritika

Sabiedrība uz kompānijām, kas strādā pēc MLM pincipiem, raugās ar aizdomām. Arī pašas kompānijas nereti iesaistītas tieslietās.

Populārākie pāmetumi:

–         MLM līdzība ar krāpniecisko finansu piramīdu shēmām

–         pārdošanas aģentu iesācēju faktiska piespiešana par samaksu apmeklēt apmācību seminārus un iegādāties mācību materiālus

–         uzsvars uz jaunu pārdošanas aģentu rekrutēšanu, nevis preču pārdošanu

–         prakse uzspiest pārdošanas aģentiem iegādāties kompānijas produktus personīgai lietošanai

–         pārmērīgi sarežģītu kompensācijas shēmu pielietošana

–         specifiski rituāli un paņēmieni pārdošanas aģentu motivācijai un fanātiskas lojalitātes uzturēšanai

–         iegādātos produktus nemaina un atpakaļ nepieņem, kā tas paredzēts patērētāju tiesības pārstāvošā likumdošanā

Kompānijas nereti neinformē pārdošanas aģentus par reālajiem izdevumiem un ieguldījumu, kas nepieciešami stabilu ienākumu nodrošināšanai. Visi informatīvie materiāli un brošūras ir reklāma, nevis izglītojoši realitātes atspoguļotāji.

ASV piemērs

ASV daudzos štatos mūsdienās ieviestas MLM darbību regulējoši un ierobežojoši likumi.  Izvirzītās prasības :

–         pārdošanas aģentiem ir tiesības lauzt līgumu ar kompāniju, savukārt kompānijai ir pienākums pieņemt atpakaļ nenopirkto produkciju par cenu, kas nav zemāka par 90% no sākotnējās preču vērtības

–         piesaistot jaunus pārdošanas aģentus, aizliegts izmantot noteiktu ienākuma līmeni garantējošus paziņojumus

–         kompānijām aizliegts noteikt minimālo produktu daudzumu, kas jāiegādājas, kļūstot par pārdošanas aģentu

–         kompānijām aizliegts veidot tādu darba apmaksas sistēmu, kur atalgojumu aprēķina tikai par jaunu pārdošanas aģentu piesaistīšanu.

Štatos, kur nepastāv MLM ierobežojošas normas,  pastāv finansu piramīdu shēmas ailziedzoši likumi, ar kuru palīdzību tiek kontrolēta arī MLM kompāniju darbība.

Latvijā

Statistika liecina, ka Latvijā tiešā pārdošana kļūst aizvien populārāka.

2002.gadā tiek dibināta Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācija ar mērķi veicināt tiešās tirdzniecības attīstību, tiešās tirdzniecības uzņēmumu sadarbību, veidot labvēlīgu vidi tiešās tirdzniecības uzņēmumiem un popularizēt tiešās tirdzniecības uzņēmumus, to iespējas un perspektīvas. Latvijas Tiešās tirdzniecības asociācijas dalībkompānijas ir “Avon”, “Orfilame”, “Amway”, “Herbalife”, “Eastcon”, “GNLD International”. Tiešā pārdošana ir patēriņa preču un pakalpojumu pārdošana patērētājiem, kas balstās uz personīgu kontaktu bāzes.

Sīkāk par MLM darbības principiem www.tiklamarketings.lv

Advertisements

Leave a comment »